یَا أَیَّتُها النَّفسُ المُطمَئِنَّة (۲۷) إِرجعی إِلی ربِّکَ راضیةً مَرضیة(۲۸) فَادخلی فِی عِبادی(۲۹) وَادخلی جَنََّتی(۳۰)

ای جان آرام یافته (۲۷)به سوی پروردگارخویش بازگرد در حالی که تو از او خشنود و او از تو خشنود است(۲۸)پس در میان بندگان من درآی(۲۹) ودر بهشت من داخل شو(۳۰)-سوره فجر

چه تعبیرات جالب و دل انگیزی و روح پروری که لطف و صفا و آرامش از آن می بارد!دعوت مستقیم پروردگار از نفوسی که در پرتو ایمان به حالت اطمینان و آرامش رسیده اند.دعوت از آن ها برای بازگشت به سوی پروردگارشان به سوی مالک و مربی و مصلحشان. دعوتی که آمیخته با رضایت طرفینی است،رضایت عاشق دلداده از معشوق و رضایت محبوب ومعبود حقیقی و ...ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ جمعه بیست و دوم دی 1391 توسط منتظر14

اسلایدر

دانلود فیلم